Co je digitální marketing a jaké koncepty pod něj spadají

Už se vás někdy někdo zeptal, co je to vlastně digitální marketing? Těžko odpovědět, protože v dnešní době se zdá být úplně každá forma propagace na internetu online marketingem. Pojďme se na to ale podívat trošku koncepčně.

Digitální marketing je používání nových médií nebo technologií k dosažení marketingových nebo byznysových cílů.

Zkrátka digitální marketing je sada technologií, parametrů, digitálních standardů či formátů a vlastně je to i internet samotný. Hrůzná definice, že? Pokud to stále není to, co jste hledali, tak si stačí pamatovat, že cokoliv je online, nějakým způsobem se dá měřit a monetizovat, je nástroj online marketingu

Odchozí (outbound) a příchozí (inbound) marketing

Abychom mohli začít s úplnými základy, je potřeba vysvětlit rozdíl mezi odchozím marketingem (také zvaným outbound marketing) a příchozím marketingem (také zvaným inbound marketing)

Odchozí (outbound) marketing

Odchozí marketing se dá jedním slovem definovat jako "tlačení". Je to určitý typ zprávy, kterou tlačíte směrem ke specifickému publiku nebo zákazníkovi samotnému.

Cílem odchozího marketingu je vybudovat povědomío tom, co děláte - jedno jestli podnikáte ve službách nebo produktech. Zkrátka se snažíte co nejvíce rozšířit informaci o tom, že existujete, co máte a proč to děláte.

Fyzickými prostředky odchozího marketingu mohou být například bannery na partnerských stránkách, videa, letáky (offline) a mnoho dalšího, co se v čase pořád a stále opakuje, aby si to náš potenciální zákazník zapamatoval. Jedná se v syrovém důsledku o tu nejzákladnější, tradiční strategii marketingu, se kterou začíná úplně každý.

Princip odchozího marketingu

Informaci o vašem produktu nebo službě tlačíte směrem k vaší cílové skupině

Příchozí (inbound) marketing

Asi už tušíte, že odchozí marketing bude přesný opak příchozího marketingu. Je to ale maličko složitější.

Princip příchozího marketingu

Opačný směr, kdy zákazník o vašem produktu nebo službě aktivně mluví, sdílí jí a šíří zdarma povědomí.

Uvažujme o inbound marketingu tak, že už je zde nějaká cílová skupina, která o vašem produktu nebo službě ví a služba se jí líbí. Takže vás aktivně vyhledávají a kterýmkoliv způsobem s tím co děláte, reagují.

Jedná se například o následující případy

Takže co je cílem?Jednoduše (ale ono je to hodně složité pochopitelně) soustředit vaše aktivity tak, aby o vás lidé mluvili, sdíleli sami váš obsah, psali o vás a měli zájem o to, co děláte a píšete. A ano - příchozí marketing je přesně ten typ strategie, kam se snaží každý z nás marketérů dostat - protože o čem se nemluví, je v podstatě mrtvé.

Tři hlavní online kanály digitálního marketingu.

Abych ještě lépe vysvětlil princip konceptu příchozího a odchozího marketingu, nemohu vynechat tři hlavní kanály

Vlastní online kanál

Vlastní online kanál mluví sám za sebe - je to médium, které vlastníte a spravujete ho - staráte se o něj. Jedná se přesně o ten typ prostředku, který je pod vaší úplnou kontrolou, není tak drahý, je velmi přizpůsobivý a dlouhodobý.

Pokud chceme budovat základy toho, aby nám zákazník věřil, je to právě vlastní online kanál, na kterém si musíme dát záležet.

Většinou, když začínáme náš vlastní online kanál (řekněmě, že chceme udělat produktovou stránku), je potřeba se sám sebe při tvoření obsahu zeptat:

Placený online kanál

Placený online kanál, jak název napovídá, je kterálokoliv placená forma propagace třetí strany. Může se jednat například o:

A pokud si teď říkáte, kam byste zařadili placený kanál - zda do příchozího nebo odchozího marketingu - tak v obou případech je byste měli pravdu.

Například odchozím placeným marketingem je repetitivní banerová reklama.

Příkladem příchozího placeného marketingu by mohl být například retargeting nebo placený influencing.

Zaloužený (získaný) online kanál

Zasloužený (získaný online kanál se dá chápat jako publicita ze strany zákazníka, která je zdarma. Pokud si vzpomínáte na případy inboud marketingu, tak zasloužený online kanál je přesně reprezentuje. Zopakuji jen pro upřesnění - napíšete například opravdu kvalitní článek na vaše téma a lidem se tak líbí, že ho sdílí na sociálních sítích, mluví o něm a nebo ho dokonce zmíní i na svém blogu.

Pokud se bavím o faktoru důvěryhodnosti, tak zasloužený kanál je jeden z nejvíce efektivnějších. Však to sami znáte - pokud vám někdo ústně doporučí "ty super krásné černé boty", má to pro vás úplně jinou váhu, než kdy do vás sype marketér, jak jsou ty černé boty super.